บริการขนส่งเพื่อจัดแสดง (งานแสดงสินค้า)

บริการขนส่งเพื่อจัดแสดง (งานแสดงสินค้า)

บริการขนส่งเพื่อจัดแสดง exhibition ขนส่งระหว่างประเทศ shipping services

บริษัท โรเจอร์ กรุงเทพ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากสมาคมและบริษัทเอกชนชั้นนำในการขนย้ายสำนักงาน ขนย้ายเพื่ออุตสาหกรรมและเครื่องจักรกล ขนส่งระหว่างประเทศ freight forwarder thailand บริการขนส่งเพื่อจัดแสดง ด้วยทีมงานที่มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญในการขนส่งและดำเนินเอกสารและขนย้ายตามมาตรฐานสากล

การขนสินค้าเข้างานแสดงสินค้า และงานประชุมต้องใช้ความเป็นมืออาชีพ ตั้งแต่การวางแผนงาน การบรรจุหีบห่อ การขนย้าย และการจัดวาง ในพื้นที่จัดแสดงงานที่กำหนด เพื่อความปลอดภัยของสินค้า และสถานที่ และ ทางบริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่คอยประสานงาน และเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าตั้งแต่เริ่มบริการจนส่งมอบงานเพื่อให้ผู้จัดแสดงงานไว้วางใจในคุณภาพการทำงานของทีมงานโรเจอร์ต่อๆไป