เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมาของ บริษัท โรเจอร์ ประเทศไทย

บริษัท โรเจอร์ ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย จากการรวมตัวระหว่าง บริษัท วีแพค แอนด์ มูฟ (กรุงเทพ) จำกัด R.E. Rogers (Malaysia) Sdn. Bhd. และ Rogers Expo Services (Singapore) PTE LTD.

 

บริษัท โรเจอร์ ประเทศไทย มีบุคคลากรคุณภาพที่มีความรู้เฉพาะทางในอุตสาหกรรม ที่ผ่านการอบรม ฝึกฝนการใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ในการจัดเก็บ ขนย้าย และบริการอื่นๆ ในอุตสาหกรรมการขนส่ง บริษัท โรเจอร์ฯ ได้ขยายฐานบริการเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

 

บริการของเรา คือ บริการขนส่งระหว่างประเทศ บริการขนส่งเพื่อจัดแสดง บริการขนย้ายที่พักอาศัย บริการขนย้ายสำนักงาน บริการขนย้ายเพื่ออุตสาหกรรมและเครื่องจักรกล บริการบรรจุภัณฑ์ บริการดำเนินการพิธีศุลกากร และ บริการเช่าพื้นที่คลังสินค้าและขนส่ง

 

ข้อได้เปรียบของ บริษัท โรเจอร์ ประเทศไทย นั้นคือ ความพร้อมของพนักงานซึ่งผ่านการอบรมทักษะสำคัญในการบรรจุ และขนย้ายตามมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้วัสดุ อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนพิเศษต่างๆ รวมถึงการขนย้ายเครื่องจักรขนาดใหญ่ และสามารถดูแลงานที่มีความละเอียดสูง หรือแตกหักง่าย เช่น ฟอสซิล เครื่องสังคโลก โบราณวัตถุ และรูปปั้นต่างๆ รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องการการควบคุม อุณหภูมิ หรือจัดเก็บเฉพาะประเภท

 

ทุกๆการให้บริการของบริษัทฯ เรามีพัธกิจที่จะต้องให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพ รับผิดชอบและเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า ด้วยราคาที่ไม่สูงเกินไป บริษัทฯ ของเรายังเข้าร่วมสมาคมต่างๆ ทั้งในประเทศ และในต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายที่แน่นแฟ้น และเพื่อให้เท่าทันในเหตุการณ์ และเพิ่มเติมความรู้ เทคโนโลยี และมาตรฐานใหม่ๆ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมให้บริการต่อไป

โรเจอร์ (ประเทศไทย) เป็นสมาชิกสมาคมต่างๆ ดังนี้
• IELA (International Exhibition Logistics Association)
• TEA สมาคมงานแสดงสินค้า (ไทย)
• TICA สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)
• WCA Inter Global
• WCA Projects
• และสมาคมการค้าต่างๆ อีกมากมาย

 

ผู้บริหาร ของบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องของความรู้เชิงลึกของอุตสาหกรรม และให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายพันธมิตร ทั้งของกลุ่ม โรเจอร์ และเครือข่ายคู่ค้า และเพื่อร่วมสมาคมในต่างประเทศทั่วโลก เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ตลอดจนให้บริการอย่างทั่วถึงและครบวงจรด้านการขนส่ง