บริการของเรา

บริการดำเนินการพิธีการศุลการกร

บริการขนส่งระหว่างประเทศ

บริการขนย้ายที่พักอาศัย

INDUSTRIAL RELOCATION

บริการขนย้ายระหว่างประเทศ

บริการขนย้ายอุปกรณ์สำนักงาน

บริษัท โรเจอร์ กรุงเทพ จำกัด

บริษัทโรเจอร์ ประเทศไทย เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยความพร้อมของพนักงานและองค์กร เราได้รับโอกาสในการทำงานหลากหลายประเภท และเป็นส่วนหนึ่งของความสำเรจทางธุรกิจของลูกค้า ไม่ว่าการขนส่ง ขนย้าย จะเป็นชิ้นส่วนแตกหักง่ายหรือเครื่องจักรขนาดใหญ่ เรามีประสบการณ์การทำงานมากมาย เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า และให้ความไว้วางใจเป็นผู้ดูแลสินค้าต่างๆ บริษัท โรเจอร์ ประเทศไทยคำนึงถึงการสร้างโอกาสให้กับพนักงาน ในการเพิ่มเติมความรู้ ความสามารถในอาชีพ โดยมีการเชิญวิทยารที่มีประสิทธิภาพ มาให้ความรู้ และมีการส่งพนักงานไปอบรมในโอกาสต่างๆเช่นกัน  เราเชื่อว่าการให้โอกาสพนักงานได้ต่อยอดความรู้รวมถึงความสุขของพนักงานจะเป็นหัวใจสำคัญในการส่งมอบความสำเร็จของงานและความพึงใจให้กับลูกค้า บนพื้นฐานของมาตรฐานสากล

พาร์ทเนอร์ของเรา

Client
Client
Client
Client
Client