บริการขนย้ายอุปกรณ์สำนักงาน

การย้ายสำนักงาน ต้องคำนึงถึงรายละเอียดมากมายนอกเหนือจากการติดต่อประสานงานแล้ว ยังต้องจัดเตรียมบรรจุเอกสารต่างๆ ให้สามารถหยิบใช้ได้ทันที อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงานต่างๆ จำเป็นต้องจัดวางให้ถูกที่ ถูกแผนก เพื่อสานต่องานอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท โรเจอร์ฯ มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา และมีระบบในการจัดการเพื่อครอบคลุมการขนย้ายให้ถูกต้องตามแผนงาน โดยมีการใช้ระบบบาร์โค้ด เพื่อจะสามารถแบ่งแยกการขนย้ายตามตำแหน่งที่ต้องการ และลดความเสียหายระหว่างการขนย้ายอีกด้วย