บริการขนย้ายอุตสาหกรรมและเครื่องจักรกล

 

เนื่องจากเครื่องจักรเป็นหัวใจของการผลิต ดังนั้นการขนย้ายเครื่องจักรจำเป็นต้องบรรจุและขนย้ายอย่างถูกวิธี โดยเจ้าหน้าที่ชำนาญการ บริษัท โรเจอร์ กรุงเทพ จำกัด มีเจ้าหน้าที่มืออาชีพ พร้อมบริการ และทำงานร่วมกับวิศวะกร เพื่อวางแผน ตลอดจนดำเนินงานขนย้ายโรงงาน เครื่องจักรกล และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ให้กับลูกค้าของเรา เพื่อที่จะสามารถดำเนินธุรกิจต่อเนื่องอย่างราบรื่น นอกเหนือจากความเป็นมืออาชีพแล้ว เราใช้วัสดุที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นลังไม้ ไม้พาเลต และไม้ซี่ จะต้องผ่านการรมยาฟูมิเกต เพื่อป้องกันปลวกและแมลง พร้อมติดตรา IPPC รับรองอีกด้วย และในการบรรจุลังไม้ และเรามีมาตรฐานการบรรจุ HPE จากประเทศเยอรมัน ที่เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล