บริการขนย้ายอุตสาหกรรมและเครื่องจักรกล

บริการขนย้ายเครื่องจักรและอุตสาหกรรม

บริการขนย้ายเครื่องจักร ขนส่งระหว่างประเทศ shipping services

บริษัท โรเจอร์ กรุงเทพ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากสมาคมและบริษัทเอกชนชั้นนำในการขนย้ายสำนักงาน ขนย้ายเพื่ออุตสาหกรรมและขนย้ายเครื่องจักรกล ขนส่งระหว่างประเทศ freight forwarder thailand ด้วยทีมงานที่มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญในการขนส่งและดำเนินเอกสารและขนย้ายตามมาตรฐานสากล

เนื่องจากเครื่องจักรเป็นหัวใจของการผลิต ดังนั้นการขนย้ายเครื่องจักรจำเป็นต้องบรรจุและขนย้ายอย่างถูกวิธี โดยเจ้าหน้าที่ชำนาญการ บริษัท โรเจอร์ กรุงเทพ จำกัด มีเจ้าหน้าที่มืออาชีพ พร้อมบริการ และทำงานร่วมกับวิศวะกร เพื่อวางแผน ตลอดจนดำเนินงานขนย้ายโรงงาน เครื่องจักรกล และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ให้กับลูกค้าของเรา เพื่อที่จะสามารถดำเนินธุรกิจต่อเนื่องอย่างราบรื่น นอกเหนือจากความเป็นมืออาชีพแล้ว เราใช้วัสดุที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นลังไม้ ไม้พาเลต และไม้ซี่ จะต้องผ่านการรมยาฟูมิเกต เพื่อป้องกันปลวกและแมลง พร้อมติดตรา IPPC รับรองอีกด้วย และในการบรรจุลังไม้ และเรามีมาตรฐานการบรรจุ HPE จากประเทศเยอรมัน ที่เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล