บริการดำเนินการพิธีการศุลการกร

การดำเนินงานกับหน่วยงานศุลกากร เป็นงานละเอียดและต้องเตรียมเอกสารหลายอย่างเพื่อขออนุญาตในการนำเข้าสินค้าเข้ามายังประเทศไทย การติดตามงานอย่างใกล้ชิดเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามขั้นตอนกับหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ ประเภทของการนำเข้า ไม่ว่าจะเป็นนำเข้าอย่างถาวร หรือ ขออนุญาตนำเข้าเพื่อจัดแสดงแบบชั่วคราว ทางบริษัท โรเจอร์ฯ มีความเชี่ยวชาญในการนำเข้าสินค้าทุกประเภท เน้นถึงความสำคัญคือ เวลา ซึ่งเป็นตัวกำหนดไม่ว่าจะส่งเพื่อค้าขาย หรือจัดแสดง เราจัดการให้ทันไว้เวลา โดยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์