บริการขนส่งระหว่างประเทศ

ทางบริษัทฯ ให้บริการครอบคลุมการขนส่งทางอากาศ ทางเรือ และทางบก โดยมีเจ้าหน้าที่ชิปปิ้ง และประสานงานกรมศุลกากรคอยดำเนินการ

เราให้บริการทั้งในการเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้า และให้บริการทุกขั้นตอน เช่น จัดเตรียมเอกสาร ตรวจสอบขั้นตอนขนส่ง และการจัดทำประกันวินาศภัย ตามความต้องการของลูกค้า เราให้ความสำคัญกับความไว้วางใจของลูกค้า และยินดีให้บริการผ่านเครือข่ายทั่วโลกที่น่าเชื่อถือ เพื่อความสำเร็จทางธุรกิจของลูกค้าของเรา